SKIPEG Den Norska lösningen på förvaring av skidor och stavar.